Start

Strona NIEAKTUALNA!

Zapraszamy na Naszego Facebook'a!

| KLIKNIJ TUTAJ |

 

 

 

Witamy na stronie Naszego Przedszkola!

 

Nasze przedszkole mieści się w budynku Szkoły Podstawowej w Kotowej Woli.

Zajmujemy tam dwie sale, gdzie bawią i uczą się dzieci podzielone na dwie grupy.

W grupie o nazwie Kangurki są dzieci 3-4 letnie, zaś do grupy Kubusie, uczęszczają dzieci w wieku 4-6 lat. Oprócz sal mamy do dyspozycji jadalnię, szatnię i łazienkę.

Dzieci korzystają z trzech posiłków: śniadanie, obiad, podwieczorek, a oferowane menu jest zgodne z normami żywieniowymi, bogate w owoce i warzywa.


Przedszkolaki mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach z religii, języka angielskiego oraz logopedii.

W naszym przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra,która stwarza dzieciom optymalne warunki do rozwoju przy wykorzystaniu różnorodnych form i metod otwartego stylu pracy. W pracy z dziećmi nauczyciele wykorzystują wiele pomocy dydaktycznych, stosując nowatorskie metody pracy realizują wybrany program dydaktyczno-wychowawczy, pozwalający na dobre przygotowanie przedszkolaków do podjęcia nauki w szkole.

Przedszkole Publiczne w Kotowej Woli pracuje w oparciu o program edukacji przedszkolnej "Nasze przedszkole" wydawnictwa MAC.

Celem przedszkola jest:

• wspomaganie rozwoju dzieci, kształtowanie czynności intelektualnych i manualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach oraz rozwijanie uzdolnień dzieci;

• wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co dobre i co złe, potrafiły zgodnie bawić się i uczyć, kulturalnie zwracać się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;

• kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodniejszego znoszenia stresów i porażek;

• rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

• troska o zdrowie dzieci, ich rozwój fizyczny oraz sprawność ruchową, aby chciały i mogły uczestniczyć w zabawach, grach sportowych;

• budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym, a także rozwijanie u dzieci umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

• wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

• kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej: do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej;

• zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w szkolnym kształceniu;

• wspomaganie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych.